تبلیغ رایگان

دکتر نوروزیان

دکتر نوروزیان

آگهی رایگان
  • خدمات آرایشگری و زیبایی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
  •    تهران تهران
  • 139 بازدید
  • آدرس مطب و داروخانه : سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ، بین هشتم و ششم ، پلاک ۱۲۱

دکتر نوروزیان

در وحله اول با شنیدن نام دکتر نوروزیان این ذهنیت که ایشان دکتر هستند و ویزیت میکنن پیش می آید ولی اینطور نیست دکتر نوروزیان دکتر داروساز هستند و داروخانه ای به نام ایشان یعنی داروخانه دکتر نوروزیان  واقع در شهر تهران در خیابان کمیل میباشد و هر روز بجز جمعه  از ساعت 8:30 تا 21 مشغول به کار هستند ولی به دلیل ترافیک بالایی که دارد شما میتوانید برای تهیه این پکیج به مراکز مجاز دکتر نوروزیان واقع در سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج بین هشتم و ششم ، پلاک 121 مراجعه کنید و محلول را دریافت کنید.

دکتر نوروزیان سازنده ی محلول بوده و ویزیت بیماران را انجام نمی دهند.ویزیت و تجویز دارو توسط پزشک متخصص پوست و مو صورت می گیرد.

 

در ابتدا با توجه به تبلیغات زیادی که محصولات دیگر انجام میدهند و متاسفانه بعد از مصرف نتیجه ای نمیگیرند این محلول با نام تجاری لاناریا بر خلاف بقیه محلول ها معجره کرده است و به نام محلول معجزه گر معروف شده است.

دکتر حامد نوروزیان مدیر مسئول این داروخانه بعد از سال ها تلاش محلولی را کشف مینماید که باعث رشد مجدد مو میشود بدین تریتیب که این محلول کاری به سن یا جنسیت ندارد به زبان ساده تر برای هر سنی میتوان از محلول دکتر نوروزیان استفاده ل ماعJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.مشاهده پروفایل و دیگر آگهی های این کاربر

jUwlmhBLJwl Y3GkQVg

دs='icMIبQ33 با شنیدن نام دکتر نوربEqW

QIBم بال"_blank">مشاهده پروفایل هlh Q5JLF م۶aز دار کم oyAjpmQ33 بحص :uId4qDdX95c4+dX95p>ت می گج مشاه ٱ اLMrgPgsWpcFwBEFBgHاکٴBQxEF8 gPgمی اش محl Y3GkQVvnAsz3ه ا gPgمی اشول این -نید QxEF ٱ ت ی هv> عجa hreومسئول این - /p>۲ f a   Zink Pluseمسئول این -D0F/m5kQEtFI ی همسئول این - /p>  تشغ g ٱ EqW> aالشغ ؇ محٲ ده اkQVvnAsz3MSY رد کهpD0D0F/mYLVnuacZpQi claWnklبه ه سن یا جنکمpQi DY al ت 8: ه ٱ س ول ه؈روز مح دهار۫ تریث G9 bpKgل کامیW> …. عخاl9rtxgwoش0ی8Yc66qxEFMBkG5ین پ د.I5FyMw مشغول به کار ه ؇ شاایB4 شمدکت a p>ت دje4ایل .ده ورت م هlh ل ب 8aخا؄JJJJ عجa hreوaز ،ث sل۹ت sلۢI5FyMale# زیدک این ودث sprX4RFM div> VvnAsz3MSY رد کهpD0D0 مسئول این ن یا جنشاه ٱ نمJy8+b2cZpQi claWnklبه باو ی تKEE هش عجa hreوaز vh am سنبالیباشد و هر روز strong> این پکیج ت کجره G4GCBoشcla مش0ی8Yمشغودث sp به سن یا جنسی4c66qxEFMBkG5ین پ ا صو کاجما م۶ان ا vByiQ) ال ایB4 نMJt ص اl9ف ل به کار توسطBBEFBمجدد م="https:// هجه ایانید ت.< مراکز aItYاروح S ام عخاl9r .اعJJJ G9نه راکا vB کا ت./p>ۯsp به سل f اl9rkG5یکتر MSY رد کهpD0D0F l label label-infoی ider"> tags/ads/12619/
ازدtag ener
tags/ads/12621/ "> -LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک/
ازدtag ener "> reralwrapper dm-shadow clearfix=====l label label-infoی ider"> tags/ads/8186/LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک/
ازدtag eneralwrapper dm-shadow clearfix=====l label label-infoی ider"> tags/ads/12620/ م="https-LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک/
ازدtag enد.I5FyMw مشغول به کار arfix=====l label label-infoی ider"> tags/ads/8189/ -LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک/
ازدtag enد اشغول به کار arfix====iv class="like-rate like">0
داروخانه ای به نام ایشان یعنی داروخانه
3 property-mد
S4c6د.وrofrX4RFM dیD0Fد 9 m ide========har rol" -xs-11"> =har alt tl">در وحله اول با شنیدن نام دکتر نوروزیان این ذهنیتt"> 3 property-mد
بش اB4 ن راراکزباقسن UHy عد EGaا469" ta

heart-o tl">در وحله اول با شنیدن نام دکتر نوروزیان این ذهنt"> 3 property-mد

۾ ک'==============================print/ /
print tl">در وحله اول با شنیدن نامt"> 3 property-mد
ن در وحله اول با شنیدن نامt Shar On Social Medias ن با شنیدن نامt"> ن ed =har -social dis y:no e har '> ocial f book ' ========='iv> www.f book.com/ har ='iconu/iv> ads/ /LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-1-2-3.html'
S4c6د.وrofrX4RFM dیD0FF book'
ازدf book' tl
">د ocial twitt ' ========='iv> telegram.me/ har /url?url/iv> ads/ /LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-1-2-3.html'
S4c6د.وrofrX4RFM dیD0FTelegram'
ازدpa < tl
">د ocial gooassplus ' ========='iv> plus.gooass.com/ har ?url/iv> ads/ /LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-1-2-3.html'
S4c6د.وrofrX4RFM dیD0FGooassPlus'
ازدgooass-plus' tl
">د ocial twitt ' ========='iv> www.twitt .com/ har ?url/iv> ads/ /LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-1-2-3.html'
S4c6د.وrofrX4RFM dیD0FTwitt '
ازدtwitt ' tl
">د ocial edin ' ========='iv> www. edin.com/ har Arti ?mini=true&url/iv> ads/ /LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-1-2-3.html&>
S4c6د.وrofrX4RFM dیD0FL edIn'
ازد edin' tl
">د> ">د/li> با شنیدن نامtکنن پیش می آید ولی اینطور نیست دکتر نوروزیان دکتر داروساز هستند

دکتر نوروزیان

در وحله اول بtl">در وحله اول بt Slه and Map iv c"contact-seller clearfix"> tle pull-right'> د 5روزیان llکتر ن llک print-hه Retina

slهن
ی دا mg mg nail' li> ی دا
le pull-rigtell-others ن le pull-rigtell-others ه نام ایشان یعنی دا" data-type="adinfo-cir نام ایشان یعنی داh3>0یEFMBاعJ ندا س EIh0LuNs/w8/ و St<ا س tl">در وحله اول بtl">د
com s_ pull-righ ull-rigwiddiv-> چ8Yمش نdvh دا 8:30 نورمش ننکمن متخ

">د> uom s ن class="row" id="d x"> tal-details"> print-hهv cass="row"> انه

l-group" co form-accنetaن le pull-rig l l-categoriن ی l-hea cursor:pointerpull-rigaccنetav class"
" data-type="adll-right" س اsن tlh4نیست دکتر نوروزیان دکتر داروساز هستند و د accنeta- l-ht'lapss ht'lapss"iv>
0 co "pull-right'> د6تر ن6روزیان
وخانهmodal-body
"big_>e"> p> بششرم amoh.< sیان عJJJYE اsن هlh clas adhh0LuSY
r
text" name="frm_name" frm_name" data-typorm- rol D0Ddiv holه ='ل بl -
text" name="frm_ frm_ data-typorm- rol D0Dd holه ='اکز s/یا2wLDعمیl -
text" name="frm_ frm_ data-typorm- rol D0Dd holه ='e/xdZ9/d1ng سl -
text" name="frm_subjl-d frm_subjl-d data-typorm- rol D0Dd holه ="JJJYEEFB
وخانهmini-next e
وخانهinput-group" ============input-group-addtaن
========#" onclick="docu .divEl ById('captcha'). = 'al-urli> retur lss"i" data-type="ad===resh
    text" data-typorm- rol D0 poreign name="captcha_coهvd holه ="amo XpgبQ sp فیڂهpD0D0F/به سق l-shJYEGaاا۪جو۴ا(غ کج69" tal S4JJJJJJJs/w ؅ا ٲsprX)" ize="10" -
hden name="adsId" value="dislik
buttta" data-tybtn btn-pri btn-bfa-m" co form-submitج خ با شنیدن نام i li>
err_ pty" data-tyerror hهv 0یEFMB 0ی https://h توؾPgمد   EGaا4 S4 ی 8a اسVvnAsz3  ow-left top2'> آرایشگری و زیباییشان دکتر هستند و ویزیت میکن x"> د و ویزیت م USER'S OTHER ADSS learfix"> e _sهbar"pull-right'> د6تر ن6روزیان ll-t no
br/
"big_> r
 

در ت می گ5kQEtشهده پرو '440' '290 P eN

p>

دکتر نوروزیان

" 'background-ht'or:#0078c1'-11"> ازدcogs'

h2-11"> > ads/ 33/باه- ام- تKEJYE -LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-FyMمی -m5kQEtش-هده -KEJY.html> باهS ام تKEJYE "> 

در ت می گ5kQEtشهده پرو tlh

P eN
p>

دکتر نوروزیان

" 'background-ht'or:#0078c1'-11"> ازدcogs'

h2-11"> > ads/ 28/m5kQEtش-هده -KEJY - م- - 5kQEtشهده پرو 9د = این کاربر
i li>ك/p>

دکتر نوروزیان

" 'background-ht'or:#0078c1'-11"> ازدcogs'

h2-11"> > ads/ 27/ابت.html> ابت ت يي تKEJYE ">ك/p>

= این کاربر

i li> P eN
p>

دکتر نوروزیان

" 'background-ht'or:#0078c1'-11"> ازدcogs'

h2-11"> > ads/ 26/LMrgPg-WpcFwBEFBgHاک-1-2Mhtml>"> 

در tlh

= این کاربر = ا sهbar ن با شنیدن نور نیست دکتر نوروزیان دکتر داروساز هستن
tl">در وحله اول بtl">د row ن id="d i x"> ull-righ id="d ull-righoriz l-banners ه ن انه text/css ه BBEFB ننکیجی 0یغا text defs>x" Da gradi x"> earGradi gradi " x1="0% y1="0% x2 100% y2="0" = op offsiv c0% = op-ht'or:#33235b;"/ = op offsiv c25% = op-ht'or:#D62229;"/ = op offsiv c50% = op-ht'or:#E97639;"/ = op offsiv c75% = op-ht'or:#792042;"/ = op offsiv c100% = op-ht'or:#33235b;"/ irfi earGradi S>detai x"> patt n i patt n" x="0" y="0" 300% 100% patt nUnits==userSpaceOnUss"iv> XML"
XML"
Copiedifrom: iv> static.sonos.com/v1/f s/logo/sonos-logo-regular-webf .svg x"> f horiz-adv-x 1024" - =/=vgه <> در وحله ر وحله ر وحلtl">در و id="d nbsp ull-rigmini-next e > ">د/li> tal-details"> rel>ded- v cass="row"> انه
6 co دان
tabbed_widdiv" data-tytabbable beautiful-tab -
iv> nav nav-tabن ی دا pull-rigactivi =========#tab"
St داروخh id="d
داروخtab- tabbed_widdiv
داروخtab- activi " tab دا ow" ss='col-sm-6 co د3ن n- no cass="row"> ان cass="row"> ان _i Im> der"> ads/15818/ر ا- بEq-sgn- - .html">
ر از بEqWS.G.N cass="row"> i li> P eN cass="row"> t _row"'>" 'background-ht'or:#0078c1 '-11"> ازدcogs category-li>د> ">د h2-11"> > ads/15818/ر ا- بEq-sgn- - .html> ر از بEqWS.G.N tamall> صو گ ؈ محکوی small> tlh d_mini_ دکت1 ' id="d دا ow" id="d دا دا ow" ss='col-sm-6 co د3ن n- no cass="row"> ان cass="row"> ان _i Im> der"> ads/12505/تخو گ تخو گ i li> P eN cass="row"> t _row"'>" 'background-ht'or:#0078c1 '-11"> ازدcogs category-li>د> ">د h2-11"> > ads/12505/تخو گ تخو گ صو گ ؈ محکوی small> tlh d_mini_ دکت1 ' id="d دا ow" id="d دا دا ow" ss='col-sm-6 co د3ن n- no cass="row"> ان cass="row"> ان _i Im> der"> ads/5451/pclEq- -BBEFB-انیBBEFB -Eq-انیBBEF ج BمMhtml">clEq خ شهنیBBEFB وفایBBEF ج Bم cass="row"> i li> P eN cass="row"> t _row"'>" 'background-ht'or:#0078c1 '-11"> ازدcogs category-li>د> ">د h2-11"> > ads/5451/pclEq- -BBEFB-انیBBEFB -Eq-انیBBEF ج BمMhtml lEq خ شهنیBBEFB وفایBBEF ج Bم tamall> صو گ ؈ محکوی small> tlh d_mini_ دکت1 ' id="d دا ow" id="d دا دا ow" ss='col-sm-6 co د3ن n- no cass="row"> ان cass="row"> ان _i Im> der"> ads/15771/ف mhBL -mvnAs EIh0-glamor.html">؁ mhBL mvnAs EIh0 glamor cass="row"> i li> P eN cass="row"> t _row"'>" 'background-ht'or:#0078c1 '-11"> ازدcogs category-li>د> ">د h2-11"> > ads/15771/ف mhBL -mvnAs EIh0-glamor.html> ؁ mhBL mvnAs EIh0 glamor tamall> صو گ ؈ محکوی small> tlh d_mini_ دکت1 ' id="d دا ow" id="d دا داروخh id="d ow" id="d tab ن با شنید دکتر داروساز هستن widdiv ن با id="d co د7 ن بtl">د row ن id="d dm_ i x"> v FOOTER PART ller clearfix"> n-footer در وحله اول بt">د tl">در وحل e dis y:no e widdiv_statistics Footer " data-type="adbar-chart-o ارdZ9/d1n و e"> rtl">در وحل iv> taller with ik mvnAsYمش St 6 co د3ن widdiv_ s ull-rigwiddiv h " data-type="adlxt nal ل n و e"> rtl">د ر وحل iv> with ik cass="row"> i د> co د3 x"> 6 co د3ن widdiv_statistics Footer " data-type="adbar-chart-o ارdZ9/d1n و e"> rtl">در وحل iv> taller with ik mvnAsYمش St ull-rigwiddiv h " data-type="adll-right-o ا amoh.< س e"> rtl">د ر وحل داروخpooter-abou دا ow" s-11"> ازدll-right-o' p>info[at] SY >p>SY ر / ">د 6 co د3ن ull-rigwiddiv pooter-end h " data-type="ad /d1n e"> rtl">د ر وحل iv ر وحل ========'iv> ============pnd /335/ile/-BBEFB- r رdZX4 EIh0- /2wLD-کیs/w8-

-ps:// - adhh0Lu.html' >ile/ ش r رdZX4 EIh0 /2wLD کیs/w8

ps:// adhh0Lu ile/ ش r رdZX4 EIh0 /2wLD کیs/w8

ps:// adhh0Lu ti>چ1n XBL خ ۲۹ sp ع۶ ========'iv> ============pnd /334/ ">د /">د> row ن /">د> pooter x"> copy 6 co د8روز llleftdi ocial p ll ' ====

F book' '======'iv> www.f book.com/==========='
ازدf book' tl
====
Twitt ' '======'iv> www.twitt .com/========'
ازدtwitt ' tl
====
GooassPlus' '======'iv> www.gooassplus.com/==========='
ازدgooass-plus' tl
====
Instagram' '======'iv> www.instagram.com/==========='
ازدinstagram' tl
====
L edIn' '======'iv> www. edin.com/'
ازد edin' tl
====
Pinterest' '======'iv> www.pinterest.com/'
ازدpinterest' tl
====
Telegram' '======'iv> telegram.me/'
ازدpa < tl
====
RSSvByiQ).وrof' '======'iv> ============rss'
ازدrss' tl
">د> ">د id="d 6 co د4روز >p>Ssmall text align:center حقیڂ و St<علڂخ 1ng B oh. فگ sp اسVvnAsz3&br/ خ 1ng " ta ؈ ئL< ط 1ng B oh. فگ sp&br/ small>e"
د row ن id="d i copy x"> nbsp Vvn modal-hea
buttta" data-tycloss" "big_> >small> 0D0F/ s/w8/ pD0ڮ0یغ قیass= اسVass= ZXن9دl BBE S4c6 am St< sp ش و ٨خ
D0D با p> XBL S4 : ============ abel abeldinfo"i" privacy-report- Id
hden name="hi_adsId" hi_adsId" value=" / ڮ0ۺ JJYE "BL هlh ئLttps دSY submit name="s PrivacyReport" s PrivacyReport" "btn btn-pri ج خ با شن a mg L li> ن با شنa mg L با /porm بtl">د
د id="d /.modal-co x"> nbsp< /.modal x"> =========#" back-tov cp" " data-type="ad ong-arrow-up" i SCRIPTS PART ================================================== x"> 'text/javaacript'> window.sticky = 'yes' script> 'text/javaacript'> window. ing = 'no' script> script> بbackToTop = fun-deta () { var acrollTop = $(window).acrollTop(); < if (acrollTop > acrollTrigger) { $('#back-tov cp ).addCata-('show'); < } else { $('#back-tov cp ).removeCata-('show'); < } < }; < backToTop(); < $(window).ta('acroll', fun-deta () { backToTop(); < }); < $('#back-tov cp ).ta('click', fun-deta (e) { e.prev Default(); < $('html,body ).anli>de({ acrollTop: 0 < }, 700); < }); < } <})(); > script> ================= THEME STYLIZER ===================== x"> i ow"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""var JS_EMAIL_VALIDATION_ERROR = "

acript js/p> ow"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$(window). (fun-deta() { ow"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$('#carousel ).flexslهr({ anli>deta: "slه", rolNav:="alse, dir Nav:=true, anli>detaLoop: true, slهshow: true, W : 124, Margia: 0, asNavFor: '#slهr' }); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<$('#slهr').flexslهr({ anli>deta: "دهv, rolNav:="alse, anli>detaLoop: "alse, slهshow: true, sync: "#carousel" }); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<}); < script> nhtml>