تبلیغ رایگان

طراحی اپلیکیشن اندروید ios و وب سایت

طراحی اپلیکیشن اندروید ios و وب سایت

آگهی رایگان
  • کسب و کار الکترونیکی طراحی سایت
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  • 69 بازدید
  • قیمت : توافقی

شرکت برنامه نویسی ستایش با بیش از ده سال سابقه درخشان در تولید و برنامه نویسی اپلیکیشن های مختلف آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد. لازم به ذکر است شرکت ستایش تا کنون میزبان 280 اپلیکیشن اندروید 60اپلیکیشن ios و بیش از 1000 وب سایت بوده است.

 

طراحی انواع وب سایت و اپلیکیشن های فروشگاهی ، خدماتی ، شرکتی ، خشکشویی ، کارواش ، هوشمند سازی ، حمل و نقل ، رزرواسیون و...

 

وب سایت : https://setayeshco.ir/

 

وب سایت اپلیکیشن ها: http://setayeshapp.com/

 

تلفن های تماس: 03136610775-03136621244-09131057001

/i>اپلیکیشrst- class="fa fa-print">ip> smalloywords align: SKWlWm حق q+eJlcCEDmJHJ5SCJup>ط خشfN iq K خ/p> ator.گی l "br/n خ+eJl a=2uئ طfN iq K خ/p> ator.گی "br/ns=small>HSpnEY67kyrhYbuyceiR24 4FXol-lg-7 col-m5 //wKBwSAQ wmIeS1gjAgHk 4FX//wKBwSAQErES4rFS4r pnEY67kyrhYbuyceiR28Pso7bYw formocialform_st prinRhide "
R ta=2uF نu j ر طCJuی ت -xs 12 پلMeS EY67kyr 4FXeCiwdftbuttNID submit"' wSAPt prinRhide "<
//wKB"5-eTcialtnDjLrxW95
: "5-eTcialtnDjLrxW95
4/Oorm: 5 EY67kyrhYbuyceiR24 4FXol-lg-7 col-m5 eS1gjAgHk 4FX//wKB/.Rodal- Mw0t='r window.sticky = 'yes'hs=script>AgHk window.irxWary = 'no'hs=script>AgHk AgHk=eNI.jsr Cdef 7=script> AgHk backToTop = funxIeNI () {ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmvar FcrollTop = $(window).FcrollTop()nlass='shaol-ml-lg-7 col-mif (FcrollTop > FcrollTrigger) {ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmol-m$('#back-tooggpy).addCSrEo('show')nlass='shaol-mmmmmmmmmmmmm} else {ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmol-m$('#back-tooggpy).removeCSrEo('show')nlass='shaol-mmmmmmmmmmmmm}lass='shaol-mmmmmmmmm}nlass='shaol-mmmmmbackToTop()nlass='shaol-ml-lg$(window).NI('Fcroll', funxIeNI () {ol-lg-7 col-m-7 col-mbackToTop()nlass='shaol-ml-lg})nlass='shaol-ml-lg$('#back-tooggpy).NI('click', funxIeNI (e) {ol-lg-7 col-m-7 col-me.prevt='Default()nlass='shaol-ml-lg-7 c$('s="f,bodyy).an1taIe({ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmFcrollTop: 0lass='shaol-mmmmmmmmm}, 700)nlass='shaol-ml-lg})nlass='shaol-m}lass='sha})()nllass==script> a/wKB=================rTHEME STYLIZERB=====================r AgHkTcZgFcript
AgHkTcZgFcriptXe
var JS_EMAIL_VALIDATION_ERROR = " q+eJd_d AgHkTcZg'shasFcript
AgHkTcZg'shasFcript /javaFcripttaTc1ehTcZgW9 fa-thumbs-oVdZbFUxFoO7-gsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvar ory = ""nlass='shaW9 fa-thumbs-oVdZbFUxFoO7-gsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvar at = ""nlass='shaW9 fa-thumbs-oVdZbFUxFoO7-gsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvar iivid = "
var myLatlry = new mapsLatLng( at, ory)nlass='shaol-mmmmmmmmmmmmm var mapOpIeNIs = {ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmzoom: 15,ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : myLatlryol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm}lass='shaol-mmmmmmmmmmmmm var map = new mapsMap(docu> .getElv> ById('map_canvaF'), mapOpIeNIs)nlass='shaol-mmmmmmmmmmmmm var marker = new mapsMarker({ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmposiIeNI: myLatlry,ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmap:mmap,ol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiivid:miividol-lg-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm})nl-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm}l-7 col-m-7 col-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mapsevt='.addDomList ner(window, 'irxW', initialize)nl-7 col-m-7 cs=script> AgHk