تبلیغ رایگان

آموزش خیاطی تنها با یک میلیون و دویست هزار تومان

آموزش خیاطی تنها با یک میلیون و دویست هزار تومان

آگهی رایگان
 • خدمات آموزشی هنری
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
 •    تهران تهران
 • 90 بازدید
 • قیمت : 1,200,000 تومان
 • 77063053

تا حالا حساب کردید ماهیانه چقدر هزینه لباس می کنید؟سالانه چطور؟تاحالا پیش اومده تو بازار و پاساژ ها به لباس ها نگاه کنید و بگید مگه این چقدر هزینه دوختش شده ؟ 
تا حالا شده فکر کنید خودتون می تونید خیاط خودتون باشید ؟ 
دوره کامل خیاطی به روش ساده : آموزش دوخت انواع لباس شومیز ، شلوار و دامن ، مانتو و پالتو ، کت و دامن ، کت و شلوار 
با یکبار هزینه از هزینه های اضافی خود بکاهید . دوره کامل خیاطی تنها با یک میلیون و دویست هزار تومان. 

"a>
laps "a><"#accordxrYی ا#accordxr-neral-details">

Cu span>ا شده WEaEiAh4 Enaccordxr-ne anel- laps laps "

anel-bodyadow clearfix ">
ttCSe">W ingle-6ty-meta-6lH0nAZG5vsprWxYRW6Suq4aWZEIUULdcK+frIfAAL2AjscXqrLfu+uuwx05FF0XUbvvtuOeu++689QvaRB0 En5odal-bodyq4aWZEIUULdcK+frIfAAL2AjscXqrLfu+uuwx05FF0XUbvvtuOeu++68++689+7778AHL/"big_">span>ا شده WEsmall>r ===============--> er pOcK+ ip WM+GrA success Ent-hide p orm-success > g8Dyy > yy ف ====a؟ توم ==as ==afif طrss= ====aب Axی
ا r pOcK+ ibutt+CE submit" seEGP-hide RzAds'" rty-meEGP-hide RzAds'" btn btnnt-hر ">؟ E/6a0 i EnoV0TL1TVhB ta-toW:3Do hoV0T-81TVhB.gif" > pan> i EnoV0TL1TVhB ta-to> VKform > VK-5ji/AJiKO9R77ILF1FwmVKqubOiv class="col AALAAAAADcAJiKuKqubOE/6a0/.5odal-ttCSe">sHusO9R7 E/6a0/.5odalsHusOp" >p">u
 • window.sticky = 'yes' WEscript>O9R7<3cript ' /java3cript'> window.81TVt p = 'no' WEscript>O9R7<3cript ta-tojs/jquery.1.11.0.min.jsL LhWEscript> O9R7<3cript ta-tojs/allPluginCompressedSettCdV N+C.jsL Ldef IeEscript> O9R7<3cript cK+ pare">Id = "" AAADcABMA$("#defaultmenu ul li,#defaultmenu ul li ul li").removeC ( activdW) AAADcABMA$("#defaultmenu ul.nav li#menu-em-t-"+pare">Id).addC ( activdW) AAAADcABMA$('. anel-heagf9j').click(funZxN+C() {iv class="col$('. anel-heagf9j').removeC ('activd') AAADcABMA"col$(this).addC ('activd') AAADcABMA}) AAAADcABMA(funZxN+C(){iv class="colif ($('#back-toiv>p').length) {iv class="colllllvar 3crollTrigger = 100, // px> backToTop = funZxN+C () {iv class="colass="colllllvar 3crollTop = $(window).3crollTop() AAADcABMA"colv class="colif (3crollTop > 3crollTrigger) {iv class="colass="colllll"col$('#back-toiv>p').addC ('show') AAADcABMA"colllllllllllll} else {iv class="colass="colllll"col$('#back-toiv>p').removeC ('show') AAADcABMA"colllllllllllll}AAADcABMA"colllllllll} AAADcABMA"colllllbackToTop() AAADcABMA"colv cl$(window).+C('3croll', funZxN+C () {iv class="colass="colbackToTop() AAADcABMA"colv cl}) AAADcABMA"colv cl$('#back-toiv>p').+C('click', funZxN+C (e) {iv class="colass="cole.preve">Default() AAADcABMA"colv class=$(' cla,body').anW:3xe({iv class="colass="colllll3crollTop: 0AAADcABMA"colllllllll}, 700) AAADcABMA"colv cl}) AAADcABMA"col}AAADcABMA})() AAAADceEscript> /6a0=================THEME STYLIZER0=====================sHus 7UYQYI8Scea3cript ta-tojs/p3Do hpolicy_nzAds'.jsLhWEscript> O9R78Scea3cript ta-tojs/p3Do hlike.jsLhWEscript> O9R78Scea3criptOG
 • 4YHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvar JS_EMAIL_VALIDATION_ERROR = "=ام n ت؟ هrss= نsه ف= " AAADcABMA"colllllllllllll 4YHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvar JS_SENDING_FAILED = "=ام n ت؟ هrss= نsه ف= " AAADcABMA"colllllllllllll 4YHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvar JS_CAPTCHA_ERROR = "ک == ====یio ؟ هrص=ح نsه ف= " AAADcABMAWEscript> O9R78Scea/6a0SCRIPTS PARTsHHHHHHHHHHHHaY7CRKEt/0TwsHusp/QqHrjhM3cript ta-tojs/p3Do hHuAnHctp orm.jsLhWEscript> O9R78Scea3criptOG
  4YHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$(window).81TV(funZxN+C() {iv class="col 4YHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$('#carousel').flexsl r({iv class="colass="colllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllanW:3xN+C: "sl ",iv class="colass="colllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllیانNav: O9R78SceABMAW3cript ta-toافی mapst O9R78SceABMAW3cript /java3criptW0UYQYI8Sce oCc"brJW0UYQYdAxX29j8hCuQvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvar o p = "" AAADcABMA oCc"brJW0UYQYdAxX29j8hCuQvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvar at = "" AAADcABMA oCc"brJW0UYQYdAxX29j8hCuQvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvar >hUa6> yy eIsb ؅ nر o تو YdAx==as afifsا " AAADcABMA oCc"brJW0UYQYdAxX29j8hCuQvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfunZxN+C initialize() {iv class="col 4YHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvar myLatl p = new
  .addDomList"ner(window, '81TV', initialize) Aass="colass=WEscript> O9R7prop>