تبلیغ رایگان

خریدار ضایعات اهن الات

خریدار ضایعات اهن الات

آگهی رایگان
 • برای کسب و کار تجهیزات و ماشین آلات فروشگاه و مغازه
 • قیمت کل : توافقی
 • نوع : درخواستی
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
 •    تهران تهران
 • 68 بازدید
 • 09124374635||||||||33382412

بهترین خریدار ضایعات اهن الات و انواع فلزات از قبیل اهن چدن مس الومینیوم کابل مسی و الومینیومی دستگاههای اسقاطی و .... از 1 تن تا 1000 تن خریداریم 

بهترین قیمت ها را از ما بخواهید جهت اطلاع از قیمت روز فلزات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 

دفتر : 02133382412

همراه : 09124374635

ایمیل : faraz.co87@gmail.com

وب : http://farazco.blogfa.com

-frIfAAL2AjscXqrLfu+uuwx05FF0XUbvvtuOeu++689+7778<تlated- lasiv> ر
ab-عل aaUtabbed_widYm مندی ها ، باید وارد حساب کار ab- "co activ " MAItab ها 56xp PiSوZgYb0<4L5saXA3no-hover4no-ho m - <بn|| 4VUK1 قفسه بن ق '><بn|| '2 56xp i 1nCkNYhr5555555sazdPdefault_7JT7Y قفسه بن ق '><بn|| ' 2 56xp PiSوZgYb0<بn|| > قفسه بن ق '><بn|| Wa6 -fmall> << csmall> o6yv/ PiSوZgYb0<====d_ _ip' dat1 56xp ZoeU2 56xp ZoeU2 56xp 56xp PiSوZgYb0<4L5saXA3no-hover4no-ho m - '> n 4VUK1 v cl hrک
 • '> n '2 56xp i 1nCkNYhr5555555sazdPdefault_7JT7Y v cl hrک
 • '> n ' 2 56xp PiSوZgYb0 '> n > v cl hrک
 • '> n Wa6 -fmall> << csmall> o6yv/ PiSوZgYb0<====d_ _ip' dat1 56xp ZoeU2 56xp ZoeU2 56xp 56xp PiSوZgYb0<4L5saXA3no-hover4no-ho m - << csmall> o6yv/ PiSوZgYb0<====d_ _ip' dat1 56xp ZoeU2 56xp ZoeU2 56xp 56xp PiSوZgYb0<4L5saXA3no-hover4no-ho m - iv c9cXd ؛ ئescr nEHCدnE خدn 12059/ضا سه بع ق Wa6 -fmall> << csmall> o6yv/ PiSوZgYb0<====d_ _ip' dat1 56xp ZoeU2 56xp ZoeU2 56xppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp مندی ZoeU2w
 • ZoeU2 sWuW ab= "co
  buTm plwgeV/Nta-origbar-ch/ads/28006/ lic_ke rvcyySI ===EGBA /li> s ر>اwidYm مندی ، ار > buT plwgeV/Nta-origtx nal s='نک lic_ke rvcyySI ===EGBA /li> F5p/ع 3U 4L5saXA3no-hover3no-ho 689+7778اwidYm مندی ، ار > buT+ plwgeV/Nta-origtom-fiels/28006/ ||3338241 Kd9cX5ko rvcyySI ===EGBA ر aoo -abou 56xp ="fa fldJ3810QWZ2ECr5tom-fiels/HTJrایAZj ودن این آblank'>ای Z ZoeU2 yk Z r"> nzAdA46DEGBAoEBB Z r"> علاقه oEBB aoo oEBB align:rypt
   کابل مسی YtFcZ/4w3k> 'دن این آذata-name="14blank'>کابل مسی cement='top' > 'دن این آذtoggle='toر شblank'>کابل مسی Inr55 > 'دن ای آذinr55 ر شblank'>کابل مسی c AwOh> 'دن ای آذ wOhSFYmQG+ -xs-3 property-meogrujWDHHTJrکابل مسی RSShover'LgYmzp' > 'دن این آblank'> align: ittKd9cXdKgحق ق =K7463ic_ l-righفگef= '> =K7463ic_ l-righفگef= br/ csmall> p
    -1
    < cla ZoeU2w به لیسodaly-m cl' dat/ul> R Modalag'>bindex="-1>' alog" arimeoاledbyat/ul> R ModalLا" arimean den sru odal- alog" ها ، ار odal-a-12 aa"
     < ق>091get=' small> < ق>091get='col-xs-1lass nz-map- << csmall>
      ها ، class="breaTaXgweZqrST14L5saXABhno-hoverBhno-ho ==========rtl"
      Idt'> خر پروnp ن--lin|| ئescr nEef=h < pوZgYb0tsuccess an cll dat/ul> aorm-successlam -selle Blle |||||| sun-sm-6 in| 412 ق_ke Kd6طc ef=ic_ke | p>

      0912ss='un < buttAL2ol-xs-submit" iF5pPul> R " blankF5pPul> R " wgeV/Ntbtn btn

     |||
     "Back to opp"T plwgeV/Nta-orig o -arrow-up"TJr /javafcript'> window.sticky = 'yes'< cscript>oEBB /javafcript'> window.CHt8 = 'no'< cscript>oEBB oEBB oEBB fcrollTrigger) { $('#back-totopp').addCgeV/('show')i ===8aYC } else { $('#back-totopp').removeCgeV/('show')i ===8aYC } ===8aYC }i ===8aYC backToTop()i ===8aYC $(window).AL('fcroll', funIfAAL () { backToTop()i ===8aYC })i ===8aYC $('#back-totopp').AL('click', funIfAAL (e) { e.prev aaDefault()i ===8aYC $('Gu,body').an55sfe({ fcrollTop: 0 ===8aYC }, 700)i ===8aYC })i ===8aYC } ===8aYC})()i === cscript> sWuW=================THEME STYLIZERW===================== 8ها ، fcript js/psazdPpolicy_ .js A cscript> oEBB، fcript js/psazdPlike.js A cscript> oEBB، fcript2w
     var JS_EMAIL_VALIDATION_ERROR = " var JS_SENDING_FAILED = " var JS_CAPTCHA_ERROR = "ک ic_k -sm||| s='un ص_ ح '> oEBB، sWuWSCRIPTSBAVZvx S63ivRBTqgFpgaWZEIUULdcK+fcript js/psazdPعلct aorm.js A cscript> oEBB، fcript2w
    $(window).CHt8(funIfAAL() {
  $('#carousel').flexsln cr({ an55sfAAL: "sln c", s='labeNav:orilse, dirwiXjihNav:osru , an55sfAALLoop: sru , sln cshow: sru , Width: 124, Margi=: 0, asNavFor: '#sln cr' })i ===8aYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$('#sln cr').flexsln cr({ an55sfAAL: "-m cl, s='labeNav:orilse, an55sfAALLoop: rilse, sln cshow: sru , sync: "#carousel" })i ===8aYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC})i ===8aYC cscript> oEBB، 8aYC fcript arget='_mapstoggle maps/api/js?key=AIzaSyByxEza2ffbEXNziMtx5yBRp9oujVkqdNU&libraries=M s A cscript> oEBB، 8aYC fcript ol-xs-s'> /javafcript ها ، باید وارد حساب کvar o = ""i ===8aYCاید وارد حساب کvar at = ""i ===8aYCاید وارد حساب کvar > = " var myLatl = new toggle mapsLatLng( at, o )i ===8aYC
  var mapOpfAALs = { zoom: 15, s : myLatl } ===8aYC
  var map = new toggle mapsMap(docu var marker = new toggle mapsMarker({ posifAAL: myLatl , map: map, > : > })i } toggle mapsev aa.addDomListiner(window, 'CHt8', initialize)i cscript> oEBB